Privacyverklaring

Privacyverklaring ouderportaal MijnSchool odab Westerschool

 

Wij vinden de privacy van onze gebruikers erg belangrijk. Daarom gaan wij dat zorgvuldig om met het verwerken van persoonsgegevens in het ouderportaal MijnSchool; verwerking van persoonsgegevens vindt plaats volgens de gestelde eisen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

 

odab Westerschool, gevestigd aan Groen van Prinstererlaan 24, 9648 AJ te Wildervank], is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens in het ouderportaal MijnSchool zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen hierover kunt u terecht bij Han-Rogier de Vrij, directeur odab Westerschool, directie@daltonwesterschool.nl.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken in MijnSchool

odab Westerschool verwerkt uw persoonsgegevens in MijnSchool omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

 Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken in MijnSchool:

- Voor- en achternaam

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

 

Daarnaast verwerken wij gegevens over IP-adres, uw activiteiten op het portaal, internetbrowser en apparaattype. Deze gegevens worden enkel geraadpleegd indien dit in het kader van probleemoplossing noodzakelijk blijkt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken in MijnSchool

odab Westerschool verwerkt in MijnSchool de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar. In verband met de aard van onze dienstverlening verwerken wij de gegevens van personen jonger dan 16 jaar. Dit gebeurt met toestemming van ouders of voogd. Indien deze personen jonger dan 16 jaar een account krijgen in MijnSchool, worden ook gegevens verzameld over het bezoek van het portaal. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [emailadres van de contactpersoon op school].

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken in MijnSchool

odab Westerschool verwerkt uw persoonsgegevens in MijnSchool voor de volgende doelen:

- U berichten en onze nieuwsbrief te kunnen zenden.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

- U de mogelijkheid te geven de gegevens in te zien en hierop wijzigingen door te geven

 

Hoe lang we persoonsgegevens in MijnSchool bewaren

odab Westerschool bewaart uw persoonsgegevens in MijnSchool niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Persoonsgegevens van ouders en kinderen die gedurende/eind van het schooljaar de dienstverlening beëindigen, worden in ieder geval aan het eind van ieder schooljaar verwijderd.

Delen van persoonsgegevens met derden

odab Westerschool verstrekt uitsluitend aan derden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken voor MijnSchool

odab Westerschool gebruikt voor MijnSchool alleen technische en functionele cookies.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan het MijnSchool portaal wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van het portaal en uw gebruiksgemak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat het portaal uw gebruikersnaam en voorkeursinstellingen kan onthouden en een actieve inlogsessie goed verloopt.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan het functioneren van het portaal en het gebruiksgemak verminderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen die verstrekt zijn via onze website

U heeft het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

U kunt een verzoek voor bovenstaande sturen naar: directie@daltonwesterschool.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We nemen uw verzoek in ieder geval binnen 4 weken in behandeling.

odab Westerschool wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen die verstrekt zijn via onze website

Mocht u vragen hebben, de indruk hebben dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met: directie@daltonwesterschool.nl.

Cookieverklaring

odab Westerschool gebruikt voor het MijnSchool ouderportaal technische en functionele cookies.

 

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestanden die bij een eerste bezoek aan het MijnSchool portaal worden opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

Waarom gebruiken wij cookies?

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van het portaal en uw gebruiksgemak. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat het portaal uw gebruikersnaam en voorkeursinstellingen kan onthouden en een actieve inlogsessie goed verloopt.

Instellingen

Door bij het eerste bezoek op ‘Akkoord’ te klikken geeft u toestemming voor de cookies die wij gebruiken. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Dit kan het functioneren van het portaal en het gebruiksgemak verminderen.